SQL de WITH CHECK OPTION

Örneğin bir sınıfta matematik dersinden 45 in altında not alan öğrencileri gördüğümüz basit bir view’ımız var

Create View DusukNotlar
as
Select Adi,Soyadı,Ders,Not from tblDersNotlari where Not<45

Şimdi diyelimki bu view a bir insert yapmamız gerekti;

insert into DusukNotlar
Select 'Barış','Eldem','Matematik',80

Bu insert script’ini çalıştırdığımız zaman SQL yeni kaydı girecek fakat kayıt viewde gözükmeyecektir. Çünkü view’in scriptinde not<45 diye belirtilmişti. Halbuki bizim girdiğimiz not 80.

Eğer SQL’in bu şekilde view’a göremeyeceğimiz bir kaydı insert emeye izin vermesini engellemek istersek, view’ımızı WITH CHECK OPTION ile yazmamız gerekir. Bu durumda view’ımız aşağıdaki gibi olacaktır;

Create View DusukNotlar
as
Select Adi,Soyadı,Ders,Not from tblDersNotlari where Not<45
WITH CHECK OPTION