SQL’de view içeriklerini şifrelemek

Normalde bir view oluştururken eğer bunu yazarak yapacaksak şöyle bir ifade kullanırız

Create view ViewAdi
as
Select * from TabloAdi

Bu view’ı görüntülemek için

sp_helptext ViewAdi

Komutunu verdiğimizde yukarıda yazdığımız create ile başlayan kodun karşımıza çıktığını görürüz. Eğer view’ı aşağıdaki şekilde oluşturursak ;

Create view ViewAdi with ENCRYPTION
as
Select * from TabloAdi

Bu defa sp_helptext komutu ile baktığımızda bize “The text for object ‘ViewAdi’ is encrypted.” şeklinde bir mesaj verecek ve içeriği göstermeyecektir. Ayrıca object explorer ile baksak ve view uzerinde sağ tuş tıklasak bile karşımıza Design seçeneği pasif olarak geleceğinden view üzerinde değişiklik yapmak yada kodu görmek mümkün olmayacaktır.

Oluşturma sırasında WITH ENCRYPTION kullanımı SP, FUNCTION ve TRIGGER lar da da aynı sonucu verecektir. Bu objelerin çalışmasında bir değişiklik olmayacak fakat kodu görüntülenemeyecektir.