SQL Union All

Aynı sıra ile aynı veritipi bilgileri içeren 2 sorguyu birleştirmek istediğimizde birleştirmek istediğimiz query ler arasında “union all” kullanırız

Örneğin ;

SELECT * FROM [AdventureWorks2008R2].[HumanResources].[Employee]
where [JobTitle]='Design Engineer'

şeklinde bir sorgumuz var çıktısı aşşağıdaki gibi

SQLUnion1

Burada görevi ‘Design Engineer’ olan çalışanları görüyoruz.

SELECT * FROM [AdventureWorks2008R2].[HumanResources].[Employee]
where [JobTitle]='Marketing Assistant'

Sorgusunu yaparak ta görevi ‘Marketing Assistant’ olan çalışanların listesini alalım

SQLUnion2

Şimdi bu iki sorguyu “union all” ile birleştirelim.

SELECT * FROM [AdventureWorks2008R2].[HumanResources].[Employee]
where [JobTitle]='Design Engineer'
union all
SELECT * FROM [AdventureWorks2008R2].[HumanResources].[Employee]
where [JobTitle]='Marketing Assistant'

Artık aşağıda gördüğünüz gibi iki sorguyu birleştirerek, görevi ‘Marketing Assitant’ ve ‘Design Engineer’ olan  çalışanların listesini almış olduk

SQLUnion3